HAPPINESS STARTS WITH A SMILE
koffie
logo
  • © 2020 SOESA-Tilburg ♥ | BTW nummer: NL853810655B01, KVK nr 60210699 0

Retourbeleid Soesa-Tilburg

Indien u besteld heeft in de hoedanigheid van consument hebt u het (wettelijk) recht om binnen een termijn van 14 (kalender)dagen vanaf de datum van levering uw aankoop geheel of gedeeltelijk zonder opgave van redenen te ontbinden (‘herroepen’).

Indien u gebruik wilt maken van dit wettelijk recht op herroeping, dient u ons:

daarvan in kennis te stellen (bijvoorbeeld per email of brief) binnen de genoemde termijn van 14 dagen. U kunt daartoe gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat u 
hier kunt dowloaden, of een andere duidelijke verklaring afgeven waarin u verklaart de aankoop te herroepen.

Voor tijdige uitoefening van uw recht van herroeping is het voldoende indien u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingssrecht verzendt voordat de 14 dagen termijn is verstreken.

De betrokken producten dienen onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na herroeping te worden geretourneerd.

De kosten, en het risico, voor het retourzenden van uw zending zijn voor uw eigen rekening.

In de periode dat u een aankoop kunt herroepen en retourneren, dient u zorgvuldig (op eenzelfde wijze als u in een winkel zou doen) om te gaan met de producten en de verpakking, tenzij u besluit de aankoop definitief te accepteren en geen gebruik te maken van uw recht van herroeping. Alle producten die teruggestuurd worden dienen ongebruikt, volledig en van hun originele verpakking voorzien te zijn, bij gebreke waarvan u aansprakelijk bent voor de waardevermindering en wij het recht hebben deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen dan wel de retourzending in haar geheel te weigeren en het aankoopbedrag niet te restitueren.

Soesa-Tilburg
Heuvelstraat 133-A
5038 AD Tilburg
Nederland